پیدا شدن چهار درخت ون 50 ساله در سایت دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیدا شدن چهار درخت ون 50 ساله در سایت دانشگاه رازی

پیدا شدن چهار درخت ون 50 ساله در سایت دانشگاه رازی


در طی هفته گذشته و در حین انجام بخش مطالعات و ارزیابی طرح ارتقا اکولوژیکی سایت دانشگاه رازی کرمانشاه که به عنوان یکی از پیوست های فاز دو طرح جامع دانشگاه رازی

توسط آقایان دکتر معبدی و دکتر عبادی از گروه معماری و سایر  همکاران پژوهشکده معماری در دست اجرا می باشد، چهار عدد گونه ارزشمند درخت ون یا بنه که در زبان کردی

« ونوش» خوانده می شود شناسایی گردید."

 

 

 

سه عدد از این درختان سبز و دارای میوه هستند اما متاسفانه یکی از آنها امسال خشک شده است.

 

 

این گونه ی گیاهی اثبات می کند که کوهستان طاقبستان واقع در شمال شهر کرمانشاه که امروز همانند دیواری بدون پوشش گیاهی به چشم می آید،

زمانی مانند سایر مناطق کوهستان زاگرس پوشیده از گونه های ون و بلوط بوده است.

 

 

بنا به گفته دکتر معبدی تخمین سن ۵۰ سال برای بزرگترین این درختان، با توجه به بستر سنگلاخی، شدت آفتاب زیاد، خشکی محیط و میزان بیش از نرمال یو وی تابش خورشید

در خرد اقلیم محل این درختان بوده و عدد دقیقی نیست...

 

این درختان توسط امور شهرداری و فضای سبز دانشگاه با همکاری و حضور پیمانکار فضای سبز دانشگاه رازی مورد مراقبت، جهت بهبود شرایط ادامه حیات قرار گرفتند.

عملیات مراقبت شامل ایجاد تشتکی، زدودن آلودگی ها و زباله ها، انتقال خاک گیاهی و کود سوخته در اطراف ریشه درختان و آبیاری غرقابی می باشد.