دستاوردی علمی و ارزشمند درمنطقه طاقبستان - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دستاوردی علمی و ارزشمند درمنطقه طاقبستان

دستاوردی علمی و ارزشمند درمنطقه طاقبستان


پاییز سال 1396 دکتر معبدی به همراه چند نفر از دوستان و همکاران و دانشجویان معماری، حدود ۵۰۰۰ چاله برای دانه های بلوط در کوه طاقبستان کنده و در هر چاله حدود سه الا پنج دانه کاشتند. اطراف تمامی چاله ها را با استفاده ازسنگ پوشانده که احیانا کوهنوردان و رهروان از روی آنها رد نشوند و آب باران بیشتری را هم بتوانند جذب کند. به دلیل وسعت سایت امکان بررسی و آبیاری منظم ودوره ای فراهم نبوده و این دانه ها کاملا آزادانه در طبیعت رها شدند.

 

 

با وجود تمامی سختی های کار و پروژه، اکثر رهروان و کارشناسان و مسولین فضای سبزاظهار داشتند که در طاق بستان بلوط رشد نمی کند! 

 

 

طی بررسی هایی که مهر ماه امسال بر روی 3000 از این چاله ها انجام گرفت، تعداد ۲۷۰۰ عدد آنها سرسبز و سالم هستند و بیانگر نرخ موفقیت حدودا ۹۰ درصد می باشد. با وجود این شرایط می توان تخمین زد که در طاقبستان، در بدترین حالت ممکن حداقل ۴۰۰۰ نهال یک ساله بلوط بومی زاگرس داریم که تابستان گرم و خشک را بدون آب سپری کرده اند .

 

 

نکات قابل توجه در این رابطه اینکه این دانه ها از مناطق مختلف زاگرس جمع آوری شده اند، همانطور که از روی نقشه ها مشخص است در حال حاضر از هر گوشه زاگرس در طاقبستان نهال بلوط داریم. به نحوی که به جز بارش های سالیانه اصلا آبیاری نشده اند و این دانه ها در سه منطقه نیم سایه و تمام آفتاب نرخ رشد تقریبا برابری داشته اند و تفاوت معناداری دیده نشده است.

این دستاورد از لحاظ علمی مهم و خیلی ارزشمند است.