جلسه پژوهشکده معماری با مهندس خاموشی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه پژوهشکده معماری با مهندس خاموشی

چهارشنبه 97/6/21 ساعت 4 بعدازظهرجلسه ای با حضور جناب اقای مهندس خاموشی شهردار محترم کوزران جهت پیشنهاد انجام 2 پروژه توسط پژوهشکده معماری برگزار شد.

 بنابر توافق صورت گرفته دو پروژه ی مربوط به شهر کوزران جهت طراحی و اجرا به پژوهشکده معماری و شهرسازی دانشگاه رازی واگذار شد.

پروژه ها:1. دیوار شهر کوزران 2. پارک بانوان