جلسه پژوهشکده معماری با حضور اساتید - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه پژوهشکده معماری با حضور اساتید

جلسه پژوهشکده معماری با حضور اساتید


روز دوشنبه مورخ 1397.07.09 ساعت 15 در پژوهشکده معماری(سالن سمعی بصری) دانشگاه رازی، جلسه ای با حضور اساتید محترم دانشکده معماری و جمعی از دانشجویان برگزار شد.

 

 

در این جلسه پیرامون موضوعات زیر بحث و راهکارهایی ارائه گردید:

- انتخاب طرح خوابگاه های 100 واحدی متاهلین 

- صحبت پیرامون طرح ها و پروژه های در دست اجرای معماری شهرسازی شهرداری شهرستان کوزران

همچنین در مورد:

+تعیین چشم انداز 1 ساله و 5 ساله ی پژوهشکده معماری 
+تعیین دبیر کمیته های پژوهشکده
+راه اندازی سامانه ی پیامکی پژوهشکده بحث و تبادل نظر شد.