اولین جلسه پژوهشکده معماری - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه پژوهشکده معماری

اولین جلسه پژوهشکده معماری با حضوردکترعبادی و دکتر محمدزاده و جمعی از دانشجویان در دانشکده معماری برگزار شد. در این جلسه توضیحات کلی پیرامون اهداف و برنامه های پژوهشکده  ارائه گردید. بر این اساس دانشجویان در هر ضمینه ای که تمایل به همکاری دارند در کمیته های فنی و تخصصی گروه بندی شدند.